Bildeserie

Feiringen startet for mange tidlig på morgenen - på Tjøtta gikk skrangletoget tradisjon tro sin vekkerunde allerede kl. 05.00. Sandnessjøen hornmusikk startet litt senere, med fanfare ved flaggheising på rådhuset kl. 08.00, før de spilte seg gjennom gatene fra Stamnes til sentrum. Startskuddet for selve 17. mai-toget gikk kl. 11.15, fra både Sandnes barneskole og Bjarnetjønna skole, før de to togene møttes på Lavollen og gikk videre på sin løype, opp mot sykehuset og tilbake ned til sentrum hvor mange frammøtte overvar festprogrammet på Petter Dass' plass. Videre utover dagen fortsatte feiringene for mange ved både skoler og samfunnshus.

Med en bildeserie med glimt fra feiringene både i Sandnessjøen, på Søvik og på Tjøtta, vil vi få takke alle som spilte marsjer, sang sanger, bar flagg, lekte leker, holdt taler, spiste is, kokte kaffe og på alle andre mulige måter var med på å gjøre nasjonaldagen til en flott dag i kommunen vår. 

Se alle bildene nederst i artikkelen.

Årets 17. mai-tale

Årets hovedtaler under festprogrammet på Petter Dass' plass var havnedirektør Laila Brunvold. Brunvold var invitert til å holde tale siden hun er en tydelig og viktig samfunnsstemme i kommunen vår - en god ambassadør for lokalsamfunnet som er opptatt av positiv utvikling i regionen. Som havnedirektør i Helgeland Havn IKS har hun en svært viktig rolle i utviklingen av Sandnessjøen og Helgeland. Etter at hun kom til Sandnessjøen har hun vært en svært synlig skikkelse, og en som har gitt et ansikt til både dyp sorg og positiv framtidstro. Kort og godt en flott representant for kommunen vår.

Her følger Brunvolds tale i sin helhet:


IMG  0333.JPG
Havnedirektør Laila Brunvold

Kjære medborgere på denne nydelige dagen. På dette med å feire nasjonaldag, der er vi best. 

En omstilling tvinger seg ofte frem for å tilpasse seg en endring.  

Utgangspunktet for at vi står her akkurat i dag er en nasjonal omstilling der Norge gikk fra union med Danmark til å bli en selvstendig stat med egen grunnlov datert 17 mai 1814.  

En omstilling betyr å gå inn i noe nytt og ukjent og krever mer av oss enn å fortsette som vi alltid har gjort. 

«Definisjonen på galskap er å gjøre de samme tingen om og om igjen, men forvente forskjellig resultat» - et sitat fra Albert Einstein. 

Vi må gjennom en større omstilling de neste tiårene for at vi skal bli et samfunn der vekst og utvikling må skje innenfor naturens tålegrenser.  

Som en travel havn tett på skipsleden og som et knutepunkt for passasjertrafikk, oppdrettsfartøy, forsyningsfartøy for olje og gassindustri, så må vi svare opp de behov som den maritime næringen vil ha for å bli grønnere. Som havn er vi en tilrettelegger for næringsutvikling, og flere spennende og fremtidsrettede grønne industriprosjekter er på gang, som etablering av hydrogenfabrikk på Horvnes og i Mosjøen, der det også planlegges produksjon av elektrisk flybensin.  

Å få tak i nok arbeidskraft blir en av utfordringene for det grønne skiftet. For vår demografiske utvikling er at vi blir færre i arbeidsdyktig alder og har lav befolkningsvekst. Skal vi ha et samfunn med de tilbudene vi har i dag og som kan møte fremtidens behov så må vi ha flere tilflyttere. Ikke alt kan effektiviseres, robotiseres eller løses med kunstig intelligens, selv om dette også må være en del av løsningen.  

Mangel på arbeidskraft er noe av det som har truffet helsevesenet i Nord-Norge. Flere eldre, færre fagfolk til å gjøre jobben og at vi som samfunn krever et spesialisert helsevesen som gir oss det beste av det beste som kan tilby når vi blir syk. Dette gjør at helsevesenet må omstille seg. Som styremedlem i Helgelandssykehuset har jeg fått et innblikk i både utfordringene, men også alle de gode leveransene de står for. Har lyst å benytte anledningen til å berømme hver og en av dere som går på jobb hver dag og yter omsorg og helsetjenester samtidig som dere står i en krevende omstilling og ennå har en ukjent fremtidig sykehusstruktur hengende over dere. Jeg har blitt imponert over det jeg har sett i Helgelandssykehuset, og jeg skulle ønske meg flere avisartikler og samtaler som løfter frem det som skjer innenfor sykehusdørene heller enn utenfor.  

Rekruttering blir å se etter dem som er gode nok og ikke bare de beste hodene. Det er mange gode nok hoder der ute som har falt utenfor av ulike grunner og som trenger sjansen til å få passe inn et sted. At du som arbeidsgiver omstiller deg til å rette fokuset opp fra papirer og hull i cv til å se mennesket, er en viktig omstilling til dagens rekrutteringssituasjon. Da kan vi samtidig bekjempe utenforskap og det vil være stor gevinst for den enkelte det gjelder, og for samfunnet. 

Det å være god blir fortsatt viktig, men viktigst blir det å være god også i konteksten av å evne å bruke kunnskap til å skape noe nytt. Hoder som evner å tenke stort, utenfor boksen og visjonært, de kan sitte på løsningene. Å lytte til dem og evne å være fremsynt blir en viktig lederoppgave.  

Inkludering er viktig og vi trenger et mangfold av talenter for å skape et godt lag, som Rune Almås Larsen sa det så godt når han fremsnakket årets Pride-markering. 

Hvis vi skal få tilflyttere eller få ungdommen som reiser ut for å ta utdanning til å komme hjem, da må vi ha et samfunn som er attraktivt både med jobb og fritid. Da må vi rekke ut en arm og invitere dem inn i hverdagen og livet vårt. Vi må begynne med oss selv, hva med om du tok med en ekstra person inn i livet ditt, inn i vennegjengen din, og tenk om bonusen ble at du fikk en ny venn. Jeg har fått noen nye venner det siste året og alle mine venner er utrolig verdifulle for min bli-lyst, i tillegg til en jobb jeg trives med og som utfordrer og utvikler meg. Sånn tror jeg det er for mange. Skal vi ha folk til å bli her i samfunnet vårt må vi være mer inkluderende, og det begynner med oss selv. Ønsker å nevne det nye rekrutteringsprosjektet som sentrum næringshage har initiert, der også verdien av nettverk, relasjoner og samarbeid løftes frem.  

Det er også viktig å være en attraktiv by for å få folk til å flytte hit og til å bli. Jeg var så heldig å få delta i vurderingskomiteen i stedsutviklingsprosjektet til Alstahaug kommune. Der fikk vi presentert hvordan byen vår ser ut fra folk som kom utenfra og ideer til å utvikle byen vår. Det gjorde at jeg så byen med nye øyne og med mange flere muligheter enn før. En av anbefalingene var å forsterke vår identitet som kystby. «Tilgangen til sjø og hav er vår kapital» som er ord tatt fra vår ordfører Talseth, og det må vi ha med oss når vi utvikler byen vår. Byplanleggerne anbefalte også boliger tilpasset ulike behov og gjerne i sentrum for å få en mer levende by hele døgnet. Skal vi ha nye innbyggere må vi ha boliger å tilby. Mange gode ideer vil komme fra dette prosjektet og jeg gleder meg til å se resultatet. 

Og vi må ha aktiviteter for å trives. Ønsker å takke alle dere som skaper aktiviteter i byen og som har gitt oss flere gode spiseplasser og kulturopplevelser, og som er på jobb når vi andre har fri, sånn som i dag. Og til dere som ikke har vært på badstua Gloheit ennå så anbefaler jeg dere å ta en titt på byen fra saunavinduet med damp. Det var også å se byen med nye øyne. Det er også forfriskende å bade der hele året. 

Dagen i dag skal også benyttes til å kjenne på takknemlighet, for alle de som gikk før oss for at vi i dag lever i et fritt og demokratisk land. Takknemlighet over å leve i et samfunn der vi kan føle oss trygge i våre hjem, bo i vårt eget hjemland, elske den vi vil, dyrke den religionen vi vil, vi kan ytre oss uten fare for represalier, og ha et sosialt system som tar vare på oss. Vi skal likevel alltid streve etter å bli bedre og ikke ta det for gitt, men av og til er det en tid for å se bakover og bare være stolt og takknemlig. Dette er en slik dag.  

Gratulerer med dagen. 

Laila Brunvold 
Havnedirektør