Melde inn innhold eller nyhetssak

Aktuelle tema kan være:

  • faste fritidstilbud
  • ledige deltidsstillinger og småjobber
  • nyheter som særlig angår ungdom

Bli med på utforming av innholdet

Kontakt oss, så kan vi sammen forme innholdet og tilpasse det til appen.