For Sandnessjøen/Kleiva stemmekrets avholdes valg til kommunestyre og fylkesting 13. og 14. september. Parkering kan skje på kommunale plasser merket med gult og på Havnevesenets plasser merket med blått.

parkering valg 2015.png

 

Informasjon om øvrige valglokaler finner du her.