Kommunen og Home Net har inngått avtale om utbygging av fibernettet i området fra Stokka til Ura over Kleivskaret, samt Nordenget til Botn. Prosjektet er støttet økonomisk av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM/Nordland fylkeskommune.

Arbeidene vil foregå utover høsten.

Vi anbefaler alle som tenker å bestille å gjøre det nå, slik at det blir lagt av tilstrekkelig med kveil når entreprenør passerer tomtene/husene 

For mer informasjon/bestilling se prosjektets hjemmeside.