Tildelingskontoret kan hjelpe deg hvis du ønsker å søke om en av disse tjenestene:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Aktivitet/dagtilbud
 • Støttekontakt
 • Avlasting for pårørende
 • Transporttjeneste
 • Matombringing
 • Omsorgslønn
 • Psykiske helsetjenester
 • Trygghetsalarm
 • Rehabilitering
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Ergoterapi
 • Individuell plan

Ta kontakt med oss på telefon: 75 07 56  00 hvis du ønsker mer informasjon. Du kan også benytte vårt søknadsskjema, hvor du krysser av for hvilken tjeneste du ønsker å søke om, så kontakter vi deg for mer informasjon. Du finner oss på Rådhuset i Sandnessjøen, Strandgata 52.