Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. I Alstahaug tar du kontakt på 750 75000 eller post@alstahaug.kommune.no