Det er to typer jodtabletter som er tilgjengelige i Norge:

Jodix kommer i reseptfritt salg via apotek, mens Kaliumjodid Recip er distribuert til de fleste kommunene. Disse har ulik dosering. Jodix inneholder 130 mg kaliumjodid. Kaliumjodid Recip inneholder 65 mg kaliumjodid. 

Når du kjøper jodtabletter på apoteket får du utdelt et infoark med informasjon om når tablettene skal tas, hvem som skal ta jodtabletter, og hvor mye man skal ta. Du finner mer informasjon om jodtabletter på www.stralevernet.no (ny adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no 

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Jodtabletter står også på listen over hva man bør ha hjemme i DSB sin kampanje for egenberedskap.