Representanter: Vararepresentanter:
1. Nina Aspnes (H) - leder 1. Svein Wiig (H)
  2. Øystein Breines (BL)
2. Ole Nilsen (Sp) - nestleder 1. Arnfinn Rørvik (Rødt)
  2. Ann Karin Edvardsen (Sp)
3. John Pettersen (Rødt) 1. Roger Eliassen (Sp)
  2. Marit Dyrhaug (Rødt)

Oppnevnt i kommunestyret 11.12.19.