Representanter: Vararepresentanter:
1. Heidi Klaussen (Frp)- leder 1. Evard Westvik (Sp)
2. Knut Nilsen (BL) - nestleder 2. Renate Nordnes  (Rødt)
3. Trond Dimmeldal 3. Bjørn Helge Hansen (H)
  4. Anna Elisabeth Øyen (Sp)
  5. 

Oppnevnt i kommunestyret 11.12.19