Dersom du tester positivt på en koronatest:

Alle som tester positivt på en koronatest (får påvist korona), både hjemmetester og pcr-tester, skal i isolasjon. Dette innbefatter å holde avstand til alle rundt deg og ikke forlate eget hjem.

  • Personer som blir smittet av covid-19 og ikke har symptomer, skal isolere seg i seks døgn beregnet fra tidspunktet positiv koronatest ble avlagt.
  • Personer som blir smittet av covid-19 og har symptomer, skal isolere seg i minimum seks døgn beregnet fra tidspunktet symptomene startet. Man må ha vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernedsettende medisin før isolasjonen kan oppheves.

Det er ikke nødvendig med ny test etter at isolasjonstiden er ferdig. Etter smitte vil koronatester, fordi de er så sensitive, kunne være positive i flere dager/uker, uten at man er syk eller smittsom.

Dersom du bor sammen med en som har testet positivt:

Alle husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som har testet positivt på en koronatest skal i smittekarantene i 10 dager etter siste nærkontakt. Personer i smittekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport. Man går ikke på besøk, på butikker eller deltar i annen sosial aktivitet mens man er i karantene.

Er du i smittekarantene skal du teste seg så snart som mulig, og igjen ved symptomer i karanteneperioden.

7 døgn etter nærkontakten anbefales ny test. Karantenen kan avsluttes dersom denne testen er negativ.

Testen kan være selvtest (hurtigtest) eller PCR-test på teststasjonen.

Test er nødvendig for alle over 16 år for å avslutte karantenen. Dersom ikke test tas, må karantenetiden på ti dager overholdes.

NB: De som bor sammen med den smittede og ikke kan isolere seg fra denne og holde nok avstand, skal telle 10 karantenedøgn fra den smittede har vært 4 døgn i isolasjon. Det betyr at den totale karantenetiden blir 14 døgn. Man kan da ta en test etter 11 døgn (4 + 7) og avslutte smittekarantene hvis den er negativ.

Unntak fra smittekarantene

Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:

  • har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato.
  • har fått oppfriskningsdose minimum 1 uke før nærkontakten, og testes daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.

Andre nærkontakter:

Øvrige nærkontakter defineres til kontakter som har vært i kontakt med smittet de siste 48 timer før symptomdebut/testtidspunkt enten med direkte fysisk kontakt (håndhilsning, klem mv) eller kontakt i minst 15 minutter innen 2 meters avstand. Øvrige nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test (hurtigtest eller pcr-test) på dag 3 og dag 5 etter nærkontakten.

Har man vært nærkontakt må man følge nøye med på egne symptomer i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.