Representanter fra brukerorganisasjoner Vararepresentanter
1. Per-Arne Hanssen (NFU) 1. Astrid Flåten (NFU)
2. Aud Andreassen (LHL)
3. Arna Adolfsen (LHL)
1. Arne Johan Andersen (LHL)
   
Politiske representanter Vara
4. Kjell Olav Lund (R)
kjell.olav.lund@leirfjord.kommune.no
Mobil 913 30 245 
1. Elisabeth Susanne Olsen (R)
elisabethsusanneolsen@gmail.com
Mobil 988 34 934 
2. Knut Nilsen (BL)
knut@brannkurs.as
Mobil 908 77 531
5. John Andre Selnes (V)
johnandre5@hotmail.com
Mobil 459 53 059
1. Siv Helen Sigerstad (Ap)
siv.helen.sigerstad@politiker.alstahaug.no
Mobil 911 35 459

Rådet ble oppnevnt i kommunestyret 11.12.19.

Leder: Kjell Olav Lund

Nestleder: Per-Arne Hanssen