Representanter fra brukerorganisasjoner Vararepresentanter
1. Per-Arne Hanssen (NFU) 1. Astrid Flåten (NFU)
2. Aud Andreassen (LHL)
3. Lill Nymoen Edvartsen (LHL)
1. Arna Adolfsen (LHL)
   
Politiske representanter Vara
4. Kjell Olav Lund (Rødt) 1. Elisabeth Susanne Olsen (Rødt)
2. Knut Nilsen (BL)
5. John Andre Selnes (V) 1. Siv Helen Sigerstad (Ap)
2.

Oppnevnt i kommunestyret 11.12.19.