Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad har stått sammen i prosessene rundt Helgelandssykehuset 2025. Våre kommuner er ulike, og alle vil oppleve ulike utfordringer ved de ulike beslutningene som vil bli tatt i denne saken. Imidlertid har våre 12 kommuner som kjent funnet sammen og utarbeidet en felles plattform for samarbeid, der pasientens tilgang på framtidens spesialisthelsetjenester er vårt hovedfokus. I våre vurderinger har vi lagt hovedvekt på hva som er til beste for pasientene på hele Helgeland, og ikke den enkelte kommune.

Våre kommuner tar til orde for en sykehusstruktur som gir best mulig tilbud til flest mulig innbyggere, med vektlegging av akutte helsetjenester, det som virkelig haster. Viktigheten av god nok tilgjengelighet til akuttmedisinsk hjelp for pasientene i hele regionen, med kyst-, innlands- og sørliggende kommuner, er grunnpilaren i samarbeidet mellom våre 12 kommuner. Tryggheten om å nå hjelp når det virkelig haster er en forutsetning for opplevelsen av likeverdige helsetjenester for en befolkning lokalisert på øyer, kyst og innland. Det er dette vi kjemper for, og fortsatt står sammen om, alle våre 12 kommuner.

Våre 12 kommuner understreker igjen at modell 2a, som innebærer ett stort akuttsykehus med inntil tre DMS, er den mest hensiktsmessige strukturen for framtidens Helgelandssykehus, og den eneste som på sikt vil være bærekraftig og stabil for Helgeland som helhet. Denne modellen vil redusere behovet for antall DMS i regionen fra tre til to, med ett DMS i Brønnøysund og ett på Mo i Rana.

Kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger, samfunnsanalysen, oppdaterte økonomiske analyser, samt de utallige utredninger som er presentert, gjør at våre kommuner nå går inn for at Sandnessjøen og omegn bør bli den foretrukne lokalisasjonen for et nytt stort akuttsykehus for hele Helgeland. Dette er en hensiktsmessig lokalisering dersom pasientens behov settes i sentrum, og vil kunne skape ro i en region der denne saken har skapt mye støy over tid. Helse Nord har definert «omegn» i denne sammenheng som 20 minutters kjøreavstand fra Alstahaug rådhus.

Sykehuset plassert i Sandnessjøen og omegn vil gi god tilgjengelighet for alle pasienter på Helgeland, enten de kommer langs vei, med båt eller med luftambulanse, sommer som vinter. Majoriteten av dagens kompetente og velrennomerte fagmiljø ved Helgelandssykehuset vil kunne bevares og videreutvikles ved en slik lokalisering. En stor og bærekraftig fødeavdeling tilgjengelig for alle fødende på Helgeland vil kunne etableres, som også vil være tilgjengelig for fødende fra Brønnøysund med akutte behov for overflytting fra fødestuen vinterstid. Alle pasienter på Helgeland vil ved behov kunne reise tur/retur sykehuset på en og samme dag, som igjen reduserer potensialet for pasientlekkasje ut av Helse-Nord området.

Våre 12 kommuner står fremdeles samlet bak argumentasjonen om ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet, og er omforent om at Sandnessjøen og omegn vil være den mest hensiktsmessige lokalisasjonen for framtidens Helgelandssykehus.

Peter Talseth
Ordfører
Alstahaug kommune
Eilif Trælnes
Ordfører
Brønnøy kommune
Nils Jenssen
Ordfører
Dønna kommune
Ellen Schjølberg
Ordfører
Grane kommune
Harald Lie
Ordfører
Hattfjelldal kommune
Elbjørg Larsen
Ordfører
Herøy kommune
Ivan Haugland
Ordfører
Leirfjord kommune
Hans Gunnar Holand
Ordfører
Sømna kommune
Jan Helge Andersen
Ordfører
Træna kommune
Berit Hundåla
Ordfører
Vefsn kommune
Andre Møller
Ordfører
Vega kommune
Torild Haugann
Ordfører
Vevelstad kommune