Målet med prosjektet er oppstart av ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland høsten 2021. Det jobbes intenst med faglig utvikling, markedsføring til mulige studenter i regionen og med å sikre finansiering. Samarbeidspartnerne i prosjektet er nå kommet så langt i arbeidet at vi ønsker å få mer informasjon om aktuelle søkere på Helgeland.

Vi ønsker også at alle som ønsker å bli sykepleier, selv de som ikke er kvalifisert som søker i dag, svarer på undersøkelsen. Dette fordi prosjektet vil tilby nødvendige kurs og prekvalifiseringstilbud fra høsten 2020, slik at disse kan bli kvalifiserte søkere.

Tilgjengelig uansett hvor du bor på Helgeland

Studiested blir i Sandnessjøen og utdanningen skal være en samlingsbasert, desentralisert sykepleierutdanning på deltid, som er godt tilgjengelig uansett hvor du bor på Helgeland.

Dette betyr at vi bruker mulighetene som teknologien og pedagogikken gir til å tilby fleksibel og framtidsrettet utdanning. For studentene legges det opp til utstrakt bruk av teknologi som gjør at de i større grad kan ta deler av utdanningen på hjemstedet. Utdanningen er tenkt som et deltidsstudie over fire år der det veksles mellom samlinger i Sandnessjøen og mer selvstendig arbeid med studiet (enten individuelt eller i grupper) mellom samlingene.

Halvparten av utdanningen foregår i praksisstudier ute i helsetjenesten, i kommunehelsetjenesten og i sykehus.

Det legges vekt på at studiet skal være bærekraftig for miljø og helse, og teknologi vil ha en sentral plass i utdanningen. Studiet vil dessuten være innovativ ved at studentene blir utrustet til nytenking blant annet gjennom prosjektsamarbeid med praksisfeltet.

VID har lang erfaring med desentraliserte studier, med svært god gjennomføringsgrad. Kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset er derfor glad for å ha med VID i dette arbeidet.

Samarbeidsprosjektet

Prosjektgruppen jobber på oppdrag for styringsgruppen og er sammensatt av ledelse og vitenskapelig ansatte fra VID, ledelse og sykepleiefaglig kompetanse fra kommunene (kommunene har oppnevnt representanter fra Alstahaug og Vefsn kommuner), Sandnessjøen videregående skole og RKK Ytre Helgeland. Helgelandssykehuset stiller med to representanter i prosjektgruppen, herunder prosjektleder og sykepleierfaglig kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset er referansegruppe i prosjektet.

Styringsgruppen består av to representanter fra ledelsen fra hver av de involverte partene.

  • VID vitenskapelige høgskole: Kristin Fjelde Tjelle, dekan Fakultet for helsefag og Anita Lyssand, prodekan Fakultet for helsefag.
  • Kommunene: Peter Talseth, ordfører Alstahaug kommune og Stig Sørra, sekretariatsleder Helgeland regionrådVara: Arne Langset, sekretariatsleder Indre Helgeland regionråd.
  • Helgelandssykehuset HF: Lisbet Tjønna, kst. HR-sjef (leder i styringsgruppen) og Beate Aspdal, enhetsdirektør Helgelandssykehuset Mo i Rana

Kontaktperson

Silje Paulsen, prosjektleder Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

E-post: Silje.paulsen@helgelandssykehuset.no

Mobilnr.: 477 50 773

 

Se også: https://helgelandssykehuset.no/nyheter/soker-etter-framtidige-sykepleierstudenter-pa-helgeland

Har du behov for mer informasjon om kvalifisering som søker kan du ta kontakt med:

Hilde Johansson, prosjektleder Alstahaug kommune
Mobilnr: 418 04 848

Hanne Falch Kristoffersen, daglig leder RKK Ytre Helgeland
Telefon: 75 07 57 71

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med:

Silje Paulsen, prosjetleder Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland
Mobilnr: 477 50 773

Styringsgruppen

Styringsgruppen består av to representanter fra ledelsen fra hver av de involverte partene:
 
VID vitenskapelige høgskole: Kristin Fjelde Tjelle, dekan Fakultet for helsefag og Anita Lyssand, prodekan Fakultet for helsefag.

Kommunene: Peter Talseth, ordfører Alstahaug kommune og Stig Sørra, sekretariatsleder Helgeland regionråd. Vara: Arne Langset, sekretariatsleder Indre Helgeland regionråd.
Helgelandssykehuset HF: Lisbet Tjønna, kst. HR-sjef (leder i styringsgruppen) og Beate Aspdal, enhetsdirektør Helgelandssykehuset Mo i Rana