Januar Februar Mars    April    Mai     Juni   
uke 1 uke 5 uke 9 uke 14 uke 18 uke 22
uke 2 uke 6 uke 10 uke 15 uke 19 uke 23
uke 3 uke 7 uke 11 uke 16 uke 20 uke 24
uke 4 uke 8 uke 12 uke 17 uke 21 uke 25
    uke 13     uke 26
           
Juli            August       September Oktober    November Desember
uke 27 uke 31 uke 35 uke 40 uke 44 uke 48
uke 28 uke 32 uke 36 uke 41 uke 45 uke 49
uke 29 uke 33 uke 37 uke 42 uke 46 uke 50
uke 30 uke 34 uke 38 uke 43 uke 47 uke 51
    uke 39     uke 52