Lov om pasientrettigheter skal blant annet bidra til å fremme tillitsforholdet mellom deg som pasient og helsetjenesten, enten du mottar tjenester fra kommunen eller du får behandling på sykehus. For mer informasjon, følg lenkene i menyen til høyre.