Stig-Gøran Olsen
Tlf.: 75 07 56 36/918 80 704
E-post stig.goran.olsen@alstahaug.kommune.no
Leder for samfunnsutvikling har besøksadresse på Rådhuset.