Repr. Hanne Schjelderup (AP) ble 21.06.17 innvilget permisjon til 30.05.18. Det ble foretatt nyvalg av kontrollutvalget 11.10.17.

Representanter Vararepresentanter
1. Andrzej Rasinski (H) - leder 1. Håkon Sund (Rødt)
2. Annie Marskar Henriksen (SP) - nestleder 2. Åse Albertsen (V)
3. Magne Steinholt (AP) 3. Ole Nilsen (SP)
  4. Kristin Ottesen (V)
  5. Jørgen Pedersen (H)