Representanter:

Vararepresentanter:

1. Lars Inge Ingebrigtsen (Ap, leder)
larsiing@online.no 
Mobil 970 66 661

1. Ulf Iversen (Ap)
uiversen@online.no 
Mobil 992 61 186

2. Line Tellemann (Ap)
line@konsuline.no
Mobil 900 24 080

2. 

3. Lisbeth Ann Johansen (V)
lisbeth.ann63@gmail.com
Mobil 970 23 256

3. Åse Albertsen (V)
aasealbertsen@hotmail.com
Mobil 917 82 096

  4. 

 

5. Victoria Langø (Ap)
victorialangoe@icloud.com
Mobil 913 10 227

 

 

4. Håkon Sund, (R, nestleder)
haakon.sund@hotmail.com
Mobil 917 13 365

1. Steinar Horsgård (Sp)
stehor@vgs.nfk.no
Mobil 909 68 766

5. Odd Magne Karlsen (Sp)
odd.magne.karlsen@gmail.com
Mobil 416 09 282

2. Sølvi Hestnes (R)
solvi.hestnes@gmail.com
Mobil 957 87 345   

 

3. John Egil Karlsen (Sp)
joheka@online.no
Mobil 951 01 066

 

4.