Representanter:

Vararepresentanter:

1. Lars Inge Ingebrigtsen (Ap) (leder)

1. Ulf Iversen (Ap)

2. Line Tellemann (Ap)

2. Synne Hunnes (H)

3. Lisbeth Ann Johansen (V)

3. Åse Albertsen (V)

 

4. Espen Henriksen (H)

 

5. Victoria Langø (Ap)

 

 

4. Håkon Sund, Rødt (nestleder)

1. Steinar Horsgård, Sp

5. Odd Magne Karlsen, Sp

2.  Sølvi Hestnes, Rødt

 

3. John Egil Karlsen, Sp

 

4. Margit Steinholt, Rødt