Endret 28.10.15, 21.09.16, 26.10.16, 16.11.16, 14.12.16, 20.09.17, 19.09.18 og 03.04.19 i forb. med fritak Andre Dagsvik, Elisabeth N. Blix, Amund Skjellstad, Terje Sørgjerd, Guri Bosness, Jørn Erik Bosness Winter og Ole-Kristian Wikran Strand, samt permisjon Sara Skulstad. I tillegg supplering av varalista Høyre 09.11.16.

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
1. Bård Anders Langø 1. Tora Seth
2. Siv Helen Sigerstad 2. Tommy Vistnes
3. Ole-Gerhard Rinø 3. Knut Bertheussen
4. Knut Nilssen (uavhengig) 4. Anita Trøite
5. Mette Karin Johnsen 5. Line Tellemann
6. Tom Giertsen 6. Key-Anne Riksen
7. Hanne Schjelderup-Eriksen 7. Linda Brevik
8. Rune Larsen 8. Kenneth Antonsen
9. Grethe Tønder 9.
10. Magne Steinholt 10.
11. Lars Inge Ingebrigtsen 11.
   
Fremskrittspartiet Varamedlemmer
1. Trond A Johansen 1. Leif Otto Larsen
2. Silje Solvang 2. Geir Åsberg
  3. Heidi Klaussen
  4. Kurt Nilsen
  5.
   
Høyre Varamedlemmer
1. Tore Vikedal 1. Jarle Vang
2. Stig Tore Skogsholm 2. Anita Klette
3. Terje Hofstad 3. Stian Bjørnvik
4. Per Jægtvik 4. Jørgen Pedersen
  5. Lovise Wik
  6. Anne-Berit Lauritzen
  7. Roy Olsen
   
Rødt Varamedlemmer
1. Margit Steinholt 1. Håkon Sund
2. Hanne B Wiig 2. Tiril Vold Hansen
  3. Arnfinn Rørvik
  4. 
  5.Signe Hjellestad Jørgensen
   
Senterpartiet Varamedlemmer
1. Peter Talseth 1. Erik Jørgensen
2. Trude Jægtvik 2. Norvald Ruderaas
3. Trond Dimmeldal 3. Maren Herigstad
4. Ann Karin Edvardsen 4. Håvard Kirkhus
5. Kyrre Pettersen 5. Ole Nilssen
  6. Odd Magne Karlsen
  7. Hans Jørgen Skulstad
  8.
   
Sosialistisk venstreparti Varamedlemmer
1. Eirik Fiksdal Berglund 1. Kjersti Toft
  2.Trond Solfjeld
  3. Britt Bosness
  4.
   
Venstre Varamedlemmer
1. Hanne Nora Nilssen 1. Arne Langset (uavhengig)
2. Inger Hansen (uavhengig) 2. Sverre Andresen (uavhengig)
  3. Odd Ivar Vold
  4. Sigmund Aldra
  5. Arild Dalheim