Anette Bøen Hagen
Tlf.: 75 07 50 51 /  917 28 649

E-post: anette.boen.hagen@alstahaug.kommune.no
Kommunalsjef Helse og velferd har besøksadresse på Rådhuset.