Regjeringen har innført krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder ikke personer bosatt i Norge, personer som eier bolig/fritidsbolig i landet eller personer som er i Norge for å arbeide der det kan dokumenteres at arbeidsgiver har besørget egnet oppholdssted i karantenetiden.  Det er altså ikke gjort endringer i Covid-19 forskriften når det kommer til hvem som skal være i innreisekarantene, men en endring og innskjerping i hvor  innreisekarantenen kan gjennomføres. Denne endringen i forskriften er gjeldende fra i dag, 9. november.

Ansvaret for å ha karantenehotell er lagt til kommunene som vil få dekket sine utgifter til dette. I Nordland er det besluttet å ha karantenehotell i Rana, Bodø og Narvik. Fylkesmannen har vært, og er i dialog med de overnevnte kommunene som nå gjennomfører dette. Det kan bli endringer i hvor karantenehotellene skal være avhengig av situasjonen. Eventuelle endringer vil skje i dialog mellom aktuelle kommuner og Fylkesmannen.

Last ned rundskriv fra fylkesmannen i Nordland om karantenehotell