Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av staten. Slik unngår vi også permitteringer i barnehagene. Les pressemelding fra regjeringen her.

Allerede utsendt faktura med forfall 20. mars må betales. Kommunen stopper utsending av faktura for april for å kunne avregne foreldrebetalingen. 

 

Private barnehager fakturerer selv, og foreldre bes derfor om å ta kontakt med egen barnehage for informasjon om fakturering og betaling i denne perioden. De som av økonomiske grunner ikke kan betale, bes om å ta kontakt med avdelingen for oppvekst og kultur.