Representanter fra pensjonistene Vararepresentanter
1. Gunnhild Falch
(Pensjonistrådet i Utdanningsforbundet Alstahaug)
1. Solveig Willassen
2. Frøydis Aas
2. Gunnar Breimo
(Sandnessjøen pensjonistforening)
3. Øyvind Larsen
(Sandnessjøen pensjonistforening)
1. Grethe Tønder
2. Bjørn Robert Strand
3. Gerd Fagerstad
4. Synnøve Jorid Jonassen (LHL)  
5. Anny Margrethe Larsen
(Tjøtta pensjonistforening)
1. Britt Bosness
2. Svein Nygård
3. Knut Nilsen
   
Representanter fra politisk miljø  
6. Per Kristian Roghell (Sp) 1. Sidsel Haraldsen (Rødt)
2. Ole Nilssen (Sp)
7. Oddrun Iversen (V)

1. Skule Storheil (Frp
2. 

Valg av leder og nestleder skjer i møte 13.01.20.