Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune.

Alstahaug kommune har jodtabletter til distribusjon etter nærmere instruks fra Helsedirektoratet, hvis dette skulle bli nødvendig.

For barn og unge under 18, vil jodtabletter bli gjort tilgjengelig via skole og barnehage ved behov.

Barn under barnehagealder, gravide og ammende henvender seg til helsestasjonen for å motta jodtabletter ved behov.

Informasjon om Jodtabletter ved atomulykker