Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foretar en årlig vurdering av kvaliteten på offentlige nettsteder etter fastsatte kriterier innenfor områdene tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Alstahaugs nettsider er fylkets femte beste kommunale nettside målt på snittkarakter for alle tre områder, og fylkets beste målt på karakter for brukertilpasning.

Se resultatene fra hele landet her