100 % fast stilling, herav 20 % teamleder funksjon. Vikariater: 1 x 60 %, 2 x 40 %, 2 x 30 % stiling, fra snarest tom 31.12.2013 med mulighet for forlengelse. Vikariatene kan ikke kombineres grunnet at arbeidstiden er sammenfallende for disse stillingene. Fullstendig annonsetekst og for registrering av søknad se ledige stillinger.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Avdelingsleder Lillian Aspvik tlf. 75075091/91782019.

Forlenget søknadsfrist til 13.9.2013