NAV har digitalisert flere tjenester, og fra nå er det også mulig å søke om sosialhjelp digitalt på nav.no for innbyggerne i de kommunene som har tatt i bruk den nye løsningen

- Innbyggerne forventer at også sosialtjenesten er tilgjengelig i digitale kanaler, i tråd med digitaliseringen i NAV og i samfunnet generelt, sier Christin Walen Strand, leder for NAV Alstahaug. For å søke sosialhjelp digitalt må man logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.

-Trenger man hjelp til utfyllingen, kan man ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Mange kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Søkere som av ulike årsaker ikke kan eller vil benytte seg av den digitale kanalen, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Erfaringene fra de kommunene som har tatt løsningen i bruk er gode og at mange brukere foretrekker å søke digitalt. Antall digitale søknader i disse kommunene varierer mellom 30 og 50 prosent.

Kontaktperson mer informasjon: Christin Walen Strand, tlf. 971 74 822.