Velkommen til Alstahaug voksenopplæring

Vi tilbyr norskopplæring for innvandrere, grunnskole for voksne (over 16 år) og spesialundervisning til voksne med behov.

Norskopplæring

Dagkurs på alle nivå. Mandag – fredag 08.30 – 14.00.  Fra 12 - 18 timer pr. uke.

 • Alfabetiseringskurs
 • Nybegynnerkurs (A1)
 • Mellomnivåkurs (A2)
 • Videregående kurs (B1)

  Kveldskurs, nivå B1-B2: Oppstart: Uke 43, 2 kvelder pr. uke. Totalt 36 timer. Pris kr 2500,- / inklusive bøker og annet materiell.

 

Grunnskole for voksne

Hva er grunnskoleopplæring for voksne?

Vi har tilbud om grunnskoleopplæring til alle voksne som har behov for det. Du kan få undervisning i disse fagene:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Opplæringen gir kompetanse på grunnskolenivå, og gir deg grunnlag for å søke på videregående skole.

 

Hvem kan søke?

 • Voksne (over 16 år)
 • Minoritetsspråklige som ikke har papirer fra skolegang i hjemlandet sitt, og som trenger vitnemål for å søke på videregående skole.

Opplæringen er gratis.

Søknadskjema finner du her.

Spesialundervisning

Retten til Spesialundervisning på grunnskolens område er nedfelt i Opplæringsloven §4A-2.

Som voksen har du rett til spesialundervisning på grunnskolens område:
– hvis du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne
– hvis du har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter

Du har også rett hvis du har behov for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og grunnleggende lese– og skriveferdigheter.

Sakkyndig vurdering
Før du kan få et tilbud, må det foreligge sakkyndig uttalelse om retten til spesialundervisning. Slik uttalelse gis vanligvis av Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT).

Søknadsskjema finner du her.