Det er fylkeskommunen som har ansvaret for drift og administrasjon av de videregående skolene. Gå til hjemmesiden til Sandnessjøen Videregående Skole.