Tema som vil bli tatt opp er blant annet:

  • Distriktspolitikk
  • Arbeidsliv
  • Velferdstjenester

Debattleder er Line Tollefsen, nestleder i Fagforbundet Nordland. Politikerne som deltar står på Stortingslistene for sine partier.

Alle er hjertelig velkomne!