Organisering av FOU- arbeidet

Arbeidet med fagutvikling på sykehjemmene ved Utviklingssenteret drives av en FoU-avdelingen som består av ledere og  fagutviklingssykepleiere fra alle de fire sykehjemmene. Fagutviklingssykepleierressursen er p.t. 40 % stilling ved Alstahaug sykehjem. De øvrige sykehjemmene har 20 % stilling. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for fagutviklingssykepleierne.  
 
Fagutviklingssykepleiere
·         skal tilrettelegge for faglig utvikling av de pasientrettede tjenester i sykehjemmet
·         skal organisere internundervisningen, veilede og tilrettelegge for formidling av prosjekter/resultat fra prosjekter både internt og eksternt
·         skal stimulere ansatte til å sette i gang prosjekt og veilede disse i søknadsprosessen
·         skal bidra til å implementere resultat av prosjekter i organisasjonen der dette er naturlig
·         skal delta på møter i Forbedringsutvalget (gjelder Alstahaug kommune)
·         skal delta i nettverkssamarbeid med de andre sykehjemmene ved Utviklingssenter for sykehjem i Nordland
·         skal koordinere mottak av studenter, elever og lærlinger og bistå veiledere.
 
FoU-avdeling har ansatt leder i 100 % stilling. Kommunikasjon og kontinuitet mellom sykehjemmene opprettholdes i denne sammenheng gjennom FOU- leder.
Møter i FoU-avdelingen regnes som arbeidsmøter og nettverksmøter. Her opprettholdes mye av kontinuiteten i fagutviklingsarbeidet ved sykehjemmene. Det er utarbeidet møteplan for FoU-avdelingen med månedlige møte (torsdager). FoU-leder koordinerer dette arbeidet.

 

Representanter i FoU-avdelingen
Navn
Arbeidssted
Wenche Sæthre Jørgensen                                                                             
Institusjonsleder Herøy omsorgssenter
Bente Karlsen Moe                                                                                         
Fagutviklingssykepleier Herøy omsorgssenter
Anita Vean                                                                                                       
Avdelingsleder Alstahaug sykehjem
Hilde Johansson                                                                                              
Fagutviklingssykepleier Alstahaug sykehjem
Tor Håve                                                                                                          
Institusjonsleder Leirfjord sykehjem
Nina Flakstad                                                                                                  
Fagutviklingssykepleier Leirfjord sykehjem
Rune Ånes                                                                                                       
Institusjonsleder  Dønna omsorgssenter
Elin Johansen                                                                                                  
Fagutviklingssykepleier Dønna omsorgssenter
Ellen Mogård Larsen                                                                                       
Leder FoU-avdelingen