Detaljregulering for Sandnes skole

Planarbeidet har som formål å tilrettelegge for bygging av ny, stor barnehage på Sandnes i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak.

illustrasjon
Området som skal reguleres

Sak 11/17       Sandnes skole            Planid 20170004

Følgende ble vedtatt i planutvalget:

«Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-8, jfr § 12-3 igangsettes detaljregulering for Sandnes skole i tråd med avgrensing vist på skisse, datert 10.12.17.»

Dokumenter i saken:

  1. Gjeldende bestemmelser
  2. Gjeldende plankart
  3. Planavgrensing
  4. ROS-sjekk
  5. Saksframlegg og saksprotokoll

Eventuelle forhåndsmerknader sendes Alstahaug kommune, plansektor, 8805 Sandnessjøen, Rådhuset, innen den 5. april.  Det bes om at merknadene merkes med saksnummer og planid.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Bestille time hos saksbehandler?
Besøksadresse:
Strandgata 52
8800 Sandnessjøen
facebook_50x50.png 

Instagram

Kontaktskjema

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS