I mai 2017 ble det gjennomført beboerundersøkelser om Sandneselva. Vi ønsket blant annet svar på hva dere som bor i området mente vil gjøre turstien langs elva mer attraktiv. Mange av dere meldte tilbake at det var behov for oppgradering av stien og rensing av elveleiet.

Sandneselvaprosjektet ble tildelt spillemidler av Nordland fylkeskommune og Kulturdepartementet for å ruste opp stien langs elva og arbeidet er nå i gang. 

 

 

Anleggsarbeid Sandneselva