Betalingssatser  2018

Prisene gjelder pr. semester/halvår:

 

Elever gruppe 1-3                           1515,-

Elever gruppe 4-10                         1325,-

Elever gruppe 11+                          1055,-

Voksne                                            1720,-

Instrumentleie                                   435,-

Materiell, noter m.m. inntil                505,-

Materiell ballett                                 300,-

Materiell Fyret                                  175,-

Kortkurs og lignende: Avhengig av kursets kostnader.

Det innrømmes 50 % moderasjon for alle søsken.

Det innrømmes 25 % moderasjon ved deltagelse i flere tilbud.

Salg av tjenester, barn, unge og voksne 100 % av kostnadene.