Plan og utredning

 

Kommunens handlingsrom bestemmes av Stortinget gjennom lover, forskrifter, retningslinjer, enkeltvedtak og ikke minst økonomiske rammer. Innenfor disse rammene styres kommunens virksomhet av ulike kommunale planer. Planene vedtas av kommunestyret, ofte etter brede planprosesser der kommunens innbyggere og brukerne av tjenestene er involvert.

Kommunal planlegging

Kommunal planlegging omfatter både hvordan Alstahaug skal utvikle seg som lokalsamfunn og hvordan arealene i kommunen skal brukes. I begynnelsen av hver valgperiode skal kommunestyret vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Lovgrunnlaget for kommunens planstrategi finnes i kap.10 i plan- og bygningsloven. De mest sentrale planene for Alstahaug kommune er Kommuneplanens arealdel med kystsone, Kommunedelplan for Sandnessjøen og Kommuneplanens langsiktige strategidel.

Mange av våre kunder tar kontakt med oss med spørsmål om planer som er vedtatt eller planer som er under behandling. Ved å gjøre planene tilgjengelig på nett håper vi å øke tilgjengeligheten til våre brukere. Nederst i teksten er det linker til plan- og kartdata, planer på høring og som nylig er vedtatt, samt hjelpemidler til utarbeiding av private planer.


 Kommuneplaner, kart, planregister og planer under behandling

Hjelpemidler for utarbeiding av reguleringsplaner

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

post@alstahaug.kommune.no
Tlf.: 750 750 00
Bestille time hos saksbehandler?
Besøksadresse:
Strandgata 52
8800 Sandnessjøen
facebook_50x50.png 

Instagram

Kontaktskjema

bunnbilde 2.png
Web levert av CustomPublish AS