Søknad om akvakultur i Herøy og Alstahaug kommuner

Søker: Marine Harvest AS, 959 352 887
Søknaden gjelder: Biomasseendring ved akvakulturlokalitet
Omsøkt størrelse: 6240 tonn MTB
Lokalitet: 11015 Brattholmen
Koordinater: 65°54,417N 12°13,253E
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn i kommunen på rådhuset, Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen, og på kommunens nettsider. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasserigen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøring.

Dokumenter:
Søknadskjema for akvakultur i flytende anlegg
Kart
Forundersøkelse ved Brattholmen i Herøy kommune
Strømundersøkelse 03.13
Strømundersøkelse 02.14
Beredskapsplaner for Marine Harvest
Beredskapsplaner Brattholmen
Vask og desinfisering av anlegg etter utslakt
Renhold og hygiene på anlegg/flåte for interne og eksterne aktører
Lakselus - forbygging, egenkontroll, registreringer og behandling
Helsekontroller sjø og ferskvann
Desinfeksjon av utstyr som flyttes til ny lokalitet
Bruk av medisiner og restmedisinkontroll