Åpningstid: 06.30-16.30, 16.45 ved innmeldt behov.
Styrer: Siri Flåten
Besøksadresse: Olav Duuns gt. 2, 8800 Sandnessjøen
Postadresse: Olav Duuns gt. 2, 8800 Sandnessjøen
Telefon nr.: 750 76 050/949 78 758