Krisesenter

Alstahaug kommune driver krisesenter i samarbeid med Herøy, Leirfjord, Dønna, Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommuner. Krisesenteret er lokalisert i Mosjøen.

Ved behov for hjelp eller rådgivning, kontakt Mosjøen Krisesenter.

Telefonnummeret er 75 17 36 9975 17 36 99, og du kan ringe 24 timer i døgnet. Du kan også skrive epost til mosjoen.krisesenter@vefsn.kommune.n

Din utvei

dinutvei.no_original_gronnramme_rgb.jpg

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.