Juryen bestod av ordfører Peter Talseth, varaordfører Hanne Benedikte Wiig, Glen G Johansson for Alstahaug Bondelag, Tommy S Jakobsen for Mindland bondelag og Svein Erling Meisfjord for Ytre Helgeland Skogeierlag. Vinnerne i fotokonkurransen ble Tommy S Jakobsen i kategorien landbruk og Sølvi Henriksen i kategorien bruk av utmark.

Et av medlemmene i juryen hadde selv bidrag i konkurransen og var derfor ikke med i diskusjonen om bildene i denne kategorien.

Vinnerbildet for kategorien landbruk er tatt på Mindland. Det er fra rundballpressing på Brastad. I det fjerne ser man både Vega og Ylvingen. Juryen likte mønsteret som det slåtte graset ga.

Vinnerbildet i kategorien bruk av utmark et tatt på Blomsøy. Det viser et steingjerde i kulturlandskapet på Sørgården i Blomsøy. Her likte juryen komposisjonen i bilde og den linjen som steingjerdet skapte.

Vinnerne i begge kategorier ble premiert med hver sin osteklokke, Jarlsberg ost.