Spørsmål 1

Alstahaug kommune er en av de større landbrukskommunene i den nordlige landsdelen med et omfattende primær- og sekundærlandbruk.  I 2018 var det en samlet melkekvote hos kommunens gårdbrukere med  6 002 948 liter melk. Hvor mange melkekyr var det i kommunen i 2018?  Dvs. antall melkekyr det ble søkt statlig produksjonstilskudd for i jordbruket pr. 01.10.2018.

  1. I alt 703 melkekyr
  2. I alt 769 melkekyr
  3. I alt 859 melkekyr

Svar: Alternativ 2

Spørsmål 2

Hvor mange ganger er vannet i Alstahaug vannverk kåret til "Helgelands beste drikkevann"?

Svar: 2 ganger

Spørsmål 3

Nevn de eneste tre tinga som skal spyles ned i do?

Svar: Tiss, bæsj, dopapir

Spørsmål 4

Hvor mange gardbrukere blir valgt inn som faste representanter i kommunestyret i Alstahaug ved kommunevalget den 8-9 september 2019? (Med gardbrukere menes næringsdrivende som søker statlige produksjonstilskudd i jordbruket).

Svar: 2 representanter