Undersøkelsen er en del av prosjektet God opplæring for alle som gjennomføres sammen med Leirfjord, Lurøy og Træna kommuner. Prosjektet omfatter alle skoler og alle kommunale barnehager. I Alstahaug deltar også to av kommunens private barnehager, Sandnessjøen og Regnbuen barnehage. 

Barnehager og skoler skal bli klar over hva som gjøres bra allerede, og hvilke områder som må forbedres. Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning står bak undersøkelsen. Senteret skal også bistå kommunene i forbedringsarbeidet i etterkant.

Dersom noe er uklart eller dersom det av ulike grunner er problematisk å gjennomføre undersøkelsen, kan barnehage og skole kontaktes for hjelp.