Program

 • Åpning – Presentasjon av deltakere
 • 1900-1945 Alstahaug kommune:
  • Presentasjon av kommunens tilskuddsordning på kulturfeltet
  • Presentasjon av Tilskuddsportalen
  • Kulturskolen for Alstahaug og Leirfjord:
  • Presentasjon Kulturskolen mål og aktiviteter knyttet til det frivillige lokale kulturlivet.
 • 1945-2000 Nordland musikkråd
  • Presentasjon av Nordland musikkråd
 • 2000-2045 Norsk Musikkråd:
  • Lokale musikk/kulturråd – Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og fylkesmusikkrådets lokale organisasjonsledd
  • Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds arbeid med musikklokaler
  • Kulturalliansens redskap for kartlegging av kulturlokaler i kommunene

Velkommen til dialogmøte!