Pga. reparasjon av vannlekkasje i Novikveien ved nr. 39 vil veien bli stengt for gjennomkjøring man. 28.10.2013. Skiltet omkjøring via Alexander Kiellands gate, Bakkelygata og Peer Gynts gate.

Vennlig hilsen Kommunalteknisk sektor.