I første omgang begrenses vår innsats til å redusere skade og klarlegge skadeomfang. Reparasjonsarbeider vil tidligst komme i gang i løpet av dagen. Vi anmoder alle trafikkanter om å vise hensyn og følge oppsatt skilting.

Kommunalteknisk sektor