Spyling av vannledningsnettet vil bli foretatt etter følgende plan:

Natt til tirsdag 8 okt: Sentrum - Stamnes - Sandnes - Andvågen - Horvnes - Matstia -Strendene - Botn.

Natt til onsdag 9. okt: Segelbergan - Myrholt - Lyngåsen -Ura - Novik.

Natt til torsdag 10. okt: Nyjord- Radåsen -Søvik - Offersøy -Tjøtta.

Fredag 11. okt: Mindland

Tirsdag 15. okt: Austbø - Blomsøy - Hestøysund.

Under spylingen vil trykket variere, og det kan forekomme slam i vannet. I enkelte områder kan vannet også forsvinne i kortere perioder. Mens spylingen pågår, må ikke oppvask- eller vaskemaskiner igangsettes.

Kommunalteknisk sektor