Hva betyr dette for innbyggere i Alstahaug kommune?

  • Enkelte sentraler er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til dette skjer. Dette gjelder for sentralene i tabellen under med angitt dato i kolonnen "Dato for nedleggelse"
    • Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner - snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
    • Kunder med bredbånd vil også tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.
  • For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at Telenor ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet. Dette er også angitt i tabellen under med angitt dato i kolonnen "Feilretting stoppes". Telenor gjør oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet utover de sentraler som er med i dette varselet som medfører feil på tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter for berørte kunder vil være som på sentraler som blir lagt ned.
  • For de resterende sentralene i kommunen vil nærmere informasjon bli gitt i god tid før besluttet dato for nedleggelse og stopp av feilretting. De resterende sentraler er også angitt i tabellen, men uten angivelser av datoer. Det gjelder Alstahaug og Sandnessjøen.

Berørte kunder som har et abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt tidspunkt.

Oversikt over sentraler i Alstahaug
Lokasjonsnavn Dato for nedleggelse Feilretting stoppes
Austbø 31.12.2020 01.05.2019
Blomsøy 31.12.2020 01.05.2019
Mindland 31.12.2020 01.05.2019
Søroffersøy 31.12.2020 01.05.2019
Myrholt   01.05.2019
Stamnesøra   01.05.2019
Tjøtta   01.05.2019
Sandnes   01.05.2019
Alstahaug    
Sandnessjøen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telenor skriver at det kan komme endringer til oppsatt skjema.