Fra Arbeiderpartiet: Mette Johnsen
Fra Fremskrittspartiet: Trond A Johansen
Fra Høyre: Tore Vikedal
Fra Rødt: Margit Steinholt
Fra Senterpartiet: Peter Talseth
Fra Sosialistisk venstreparti: Eirik Fiksdal Berglund
Fra Venstre: Hanne Nora Nilssen

Leder: (AP)

Valgnemnda ble oppnevnt 21.10.15, men endret 01.10.16 i forb. med fritak Elisabeth N. Blix, samt fritak Guri Bosness 20.09.17. Funksjonstiden er til okt. 2019.