Kommunestyret i Alstahaug kommune vedtok, den 05.03.13, sak 10/13, forslag til utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum.  I planen er det definert innsatsområder med tilhørende tiltak.  I tilknytning til tekstdelen hører 5 temaplaner samt illustrasjonssnitt og liste over prioriterte bygg.  Alle dokumentene i saken er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

 

Strategiplan for regionsenter Sandnessjøen
1. Handlingsplan

 

Brev om vedtatt plan

Saksframlegg og protokoll

Vedtatt tekstdel

Temakart 1

Temaplan 2

Temakart 3

Temakart 4 A

Temakart 4 B

Snitt 1 og 2

Prioriterte bygg