Alstahaug kommune har sammen med Vega, Dønna og Herøy søkt Fylkesmannen i Nordland om forlenget eggsanking og tidligjakt for gås.

Kommunene ønsker å videreføre tiltakene med tidligjakt og utvidet eggsanking også for perioden 2019 - 2025. Det søkes dispensasjon fra § 6 i forskrift om jakt og fangsttider om utvidet eggsanking fram til 5. mai i perioden 2019 - 2025. Ordningen ønskes videreført i kommunene i henhold til tidligere søknad for årene 2015 - 2018.

Søknaden om utvidet eggsanking og tidligjakt begrunnes med at det fremdeles er et stort konfliktnivå mellom landbruksinteresser og grågås. Forvaltningsplan for gås for de gjeldende kommuner gikk ut i 2017. Kommunene har/skal slutte seg til Regional plan for gås i Nordland. Tiltakene det søkes om er nevnt som aktuelle tiltak i Regional plan for grågås. Tiltakene har vært prøvd i søkerkommunene over flere år og det er ønsker om å videreføre disse tiltakene.

Det er mulig å komme innspill til denne søknaden innen 17 april. Innspill sendes til post@alstahaug kommune.no merk med «gås»